Podmioty gospodarcze

 

Pomoc prawna oraz reprezentacja podmiotów prawa gospodarczego obejmuje:

  • zakładanie spółek prawa handlowego
  • rejestrację spółek i dokonywanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • sporządzanie aktów regulujących funkcjonowanie spółek – umowy, statuty, regulaminy, uchwały
  • zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia
  • rozwiązywanie spółek oraz likwidacja i upadłość
  • bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl