Prawo rodzinne

 Prawo rodzinne obejmuje reprezentowanie stron przed sądem w sprawach:

  • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
  • związanych z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej i ustaleniem kontaktów z dzieckiem
  • alimentacyjnych – o przyznanie alimentów, o zmniejszenie/podwyższenie alimentów
  • dotyczących pochodzenia dziecka – o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa
  • dotyczących ustrojów majątkowych małżonków – o zniesienie wspólności majątkowej, o podział majątku
  • o ubezwłasnowolnienie

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl