Prawo karne

Udzielana przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje pełną obronę praw klienta we wszystkich następujących po sobie stadiach postępowania karnego, tj. postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), a także w postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem).

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej również w postępowaniu karnym wykonawczym, między innymi poprzez wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary, a także wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

Obrona w sprawach karnych, obejmuje wszystkie czynności w:

Postępowaniu przygotowawczym – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa

Postępowaniu przed Sądem I instancji

Postępowaniu apelacyjnym

Postępowaniu kasacyjnym

Postępowaniu wykonawczym (odroczenia wykonania kary, przerwy w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienia, wyroki łączne).

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl