Prawo cywilne

 W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.: reprezentowanie powoda i pozwanego przed sądem, sporządzenie pism procesowych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty.

Prowadzenie spraw cywilny obejmuje w szczególności:

  • sprawy o zapłatę należności z tytułu umów i czynów niedozwolonych
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie – szkody na osobie i majątku, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne itp.
  • sprawy dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy dotyczące nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną, zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona własności i posiadania,
  • sprawy wieczystoksięgowe
  • sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu,
  • doradztwo w sprawach dotyczących sporządzania testamentu

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl