Cele

Celem naszej Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb naszych klientów.

Naszą intencją jest prowadzenie spraw w taki sposób, abyśmy mogli zaproponować najlepsze rozwiązania stawianych przed nami zadań.

Zasadą, na której opieramy kontakty z klientami naszej Kancelarii jest, oprócz poufności - dostępność, umożliwiająca systematyczne przekazywanie informacji o stanie powierzonych nam spraw.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Naszym celem jest szukanie najkorzystniejszych rozwiązań prawnych, zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym. Służy temu nasze dotychczasowe doświadczenie oraz znajomość zasad negocjacji.

Prowadząc Sprawy klientów kancelaria kieruję się zasadami etyki adwokackiej, a w szczególności według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Ponadto przy wykonywaniu czynności zawodowych kierujemy się zasadami rzeczowości.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria oferuje szeroki zakres usług. Sprawdź naszą ofertę

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl