Honorarium

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria Adwokacka może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu.

Honorarium z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi od 50 do 200 zł.

Do kwoty honorarium należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) obliczany według obowiązujących stawek.

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl