Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje reprezentację klientów przed sądami, ZUS-em, organami administracji, pracodawcami oraz organizacjami zakładowymi. Ponadto Kancelaria oferuje pomoc w:

  • sporządzaniu umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i kontraktów menadżerskich
  • prowadzeniu spraw ze stosunku pracy – o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbing
  • sporządzanie aktów wewnętrznych dotyczących zatrudnienia – regulaminy pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych itp.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl