Prawo administracyjne

 

Nasza kancelaria w zakresie prawa administracyjnego świadczy usługi w zakresie:

  • zaskarżanie decyzji administracyjnych – odwołania, skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego – ustalenie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, umowy o roboty budowlane, analiza planów zagospodarowanie przestrzennego
  • sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej – wnioski o udostępnienie informacji, odwołania, skargi do sądów administracyjnych
  • inne sprawy administracyjne rozstrzygane w drodze decyzji indywidualnej

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Marek Deptuch Adwokat
al. Wolności 17A/27, 62-800 Kalisz
tel.: 509 305 323
e-mail: kancelaria@adwokat-deptuch.pl